S z k o l n y     S e r w i s     I n f o r m a c y j n y     
|   Niedziela, 16 grudnia 2018r  |    | Użytkownik niezalogowany


 

 

 

Adresy
2007-04-26 ZSP

          

Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych  
im. 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty
w Grabowcu

ul. Wojsławska 1
22 - 425 Grabowiec
woj. lubelskie, pow. zamojski
tel./fax: (084) 65-12-177

Strona: www.zsp.grabowiec.pl
Email: grabowieczsp@onet.pl


Odsłon: 67373;
 
000444224 - Mirosław Kuduk © 2008

 

Profesjonalny Hosting